Suchen
Region (ch)
Produkter
Företag
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

ALLTID. TRYGGT. VISIONÄRT.

FRÅN MANUFAKTUR TILL INDUSTRI 4.0

Hauff-Techniks historia präglas av ständig förändring. Det innebär även att vi alltid har och alltid kommer att röra oss framåt aldrig accepterar att stå stilla. Fyra hörnstenar som representerar dynamiken bakom den förändring som driver oss.

1955

Werner Hauff grundade tillsammans med sin hustru Hilde Hauff företaget Hauff-Technik som levererade formsprutade produkter åt Hartmann, Bosch och andra framgångsrika teknikbolag. Redan från början var innovationer och nytänkande drivkrafter bakom det nya företaget.

1975

Leverantören blir till ett företag med eget produktprogram. Den egentliga framgångsberättelsen tar sin början med den första industriellt tillverkade kabelgenomföringen. Det speciella är inte bara själva idén, utan framför allt den modulbaserade strukturen som i sin grundläggande form ser likadan ut än i dag.

1986

1986 blev INDUS Holding AG ensam aktieägare i Hauff-Technik. Genom sin hållbara affärsmodell kunde INDUS redan från start erbjuda mycket goda förutsättningar för Hauff-Technik att utvecklas på självständig väg.

2014

Nu genomför vi en organisationsförändring för ökad effektivitet. Företaget, som i dag är uppdelat på tre olika verksamhetsorter, kommer att sammanföras på en ny plats. Här finns det tillräckligt med plats för produktion och administration. En modern arkitektur ger korta avstånd och ett effektivt arbetsflöde.

ALLTID. TRYGGT. VÄRDERINGSINRIKTAT.

VÅRA GRUNDPRINCIPER FÖR SAMARBETE

Hauff-värderingarna är en viktig komponent i vår företagsidentitet. Utifrån de här värderingarna definierar vi hur vi hanterar våra kunder och oss själva.

Verhaltenswegweiser

Ta kritik på allvar

Konstruktiv kritik är viktigt. Både för företaget och för varje enskild anställd. Vår kritik är aldrig personlig, utan fokuserar alltid på sakskäl och framförs med ett enda mål: att få oss att gå framåt ytterligare.

LEVERANSER OCH KRAV

Vi vill bli lite bättre varje dag. Vi uppmuntrar och kräver detta. Vi sätter upp mål, tar på oss ansvar och ägnar oss helhjärtat åt våra uppgifter.

Ingångna avtal ska hållas

Tillförlitlighet är en av de grundvärderingar som bygger tyska medelstora företag, och alltså en hörnsten i våra framgångar. 

Främja förändring

Vi håller oss ständigt i rörelse, eftersom man måste röra sig framåt för att inte stagnera. Därför är vi också öppna för nya idéer och främjar aktivt förändringar.

Respektera andra

Ömsesidig respekt utgör grunden för varje samarbete. Bara när man visar respekt, kan man förvänta sig detsamma tillbaka.

Arbeta tillsammans

Vad vill vi vara? En del av problemet eller en del av lösningen? Svaret ligger hos oss själva och i samarbetet med våra kolleger.

ALLTID. TRYGGT. ANSVARSTAGANDE.

HAUFF-TECHNIK – UPPTRÄDANDEKOD

Som ett företag med samhällsansvar är vi medvetna om våra gemensamma åtaganden gentemot kunder, affärspartner, och medarbetare. Därför följer vi de grundläggande principer för uppträdande som är ett resultat av denna insikt.