Suchen
Region (ch)
Produkty
O firmie
Osoby do kontaktu
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Przepusty kablowe 90

Przepusty kablowe 90

Przepust kablowy HSI90 o średnicy wewnętrznej 90 mm jest dostępny jako przepust kablowy do montażu w ścianach betonowych w jednej płaszczyźnie z szalunkiem lub jako kołnierz uszczelniający do późniejszego montażu w przewiertach. Przepusty kablowe HSI 90 maksymalną elastyczność w zakresie późniejszego wykorzystania i są fabrycznie wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywę. Do pokrywy kabli oraz szczelnego przyłączania rur pustych dostępne są różne pokrywy systemowe.

Ponadto Hauff-Technik oferuje kompatybilny z systemem HSI90, szczelny system wprowadzania kabli KES-M 90 – z rurą osłonową Hateflex i różnymi możliwościami uszczelniania kabli – zapewniający optymalną ochronę układanych kabli.

Przepusty kablowe i kołnierz aluminiowy

Serwisowy przepust techniczny

do stacji transformatorowych, do zabetonowania

BD
Do tymczasowego lub awaryjnego zasilania stacji transformatorowych. Serwisowy przepust techniczny do …

Jednostronny przepust kablowy

do zabetonowania

HSI90 K/X
Do jednostronnego, gazo- i wodoszczelnego przyłączenia pokryw systemowych dla kabli lub rur osłonowych do …

Jednostronny zestaw do ścian pochylonych

do zabetonowania

HSI90 1xz K S_°/X
Do przejść kablowych prowadzonych skośnie w dowolnym kierunku, umożliwia uzyskanie optymalnego promienia …

Dwustronny zestaw do ścian pochylonych

do zabetonowania

HSI90 1xz K2 S_°/X
Do przejść kablowych prowadzonych skośnie w dowolnym kierunku, umożliwia uzyskanie optymalnego promienia …

Dwustronny przepust kablowy

do zabetonowania

HSI90 K2/X
Do obustronnego, gazo- i wodoszczelnego przyłączenia pokryw systemowych dla kabli i rur osłonowych do kabli, …

Jednostronny przepust kablowy z wtykową mufą

do zabetonowania i przyłączania gładkich rur osłonowych

HSI90 KCH
Do jednostronnego przyłączania pokryw systemowych do kabli (po stronie wewnętrznej) i przyłączania rur …

Kołnierz aluminiowy

do późniejszego kołkowania

HSI90 DF
Do późniejszego kołkowania przez przewierty lub przykręcenia do obudów. Umożliwia gazo- i wodoszczelne …

Pokrywa systemowa do kabli

Pokrywa zamykająca

do niewykorzystanych przepustów kablowych i kołnierzy aluminiowych

HSI90 D
Do szczelnego ciśnieniowo zamykania niewykorzystanych przepustów kablowych i kołnierzy aluminiowych systemu …

Pokrywa systemowa

do uszczelniania kabli - z techniką zimnokurczliwą

HSI90 D... KS
Do zastosowania w przepuście kablowym i kołnierzu aluminiowym HSI 90. Opaski zimnokurczliwe mają bardzo …

Pokrywa systemowa

do uszczelniania kabli – technika termokurczliwa

HSI90 D... WS
Do zastosowania w przepuście kablowym i kołnierzu aluminiowym HSI 90. Mufy termokurczliwe mają bardzo szeroki …

Gumowy wkład uszczelniający

do późniejszego uszczelniania

HRD 94/83 GF-z/d b60 A2/EPDM55
Do zastosowania w przepuście kablowym lub flansza z tworzywa sztucznego HSI 90. Do późniejszego uszczelniania …

Pokrywa systemowa do przyłączenia rur osłonowych do kabli

Pokrywa systemowa

z techniką mankietów uszczelniających do rur osłonowych

HSI90 MA...GR
Do zastosowania w przepuście kablowym i flanszy aluminiowej HSI 90. Do przyłączenia gładkich rur osłonowych. …

System wprowadzania kabli

Mankiet połączeniowy do rur

do przyłączania gładkich rur osłonowych

KES90 MA70-90/90-110
Do łączenia rur osłonowych Hateflex 14090 z gładkimi rurami osłonowymi o ∅<sub>zewn.</sub> 75 lub 90 mm.

Wąż spiralny

Hateflex14090/xB
Elastyczna, bardzo stabilna rura osłonowa do kabli. W połączeniu z odpowiednimi elementami przyłączeniowymi …

Zestaw uszczelniający wkładka wymienna

do uszczelniania kabli w mankiecie na końcu rury osłonowej

KES90 MA90-102/90-102 WE100 SG 1x18-65
Zestaw uszczelniający z kołnierzem KES-M 90-WE wraz z dzieloną wkładką wymienną z pierścieniem segmentowym do …

Zestaw przyłączeniowy do montażu rury osłonowej w przewiercie lub rurze przepustow

KES90 MA KB SET
Do przyłączania rury osłonowej Hateflex 14090 do przewiertów lub rur przepustowych. Króciec rurowy łączy się z …

Cementowa rura zespolona z mankietem przyłączeniowym

przepust podłogowy do podłączenia rury osłonowej Hateflex

KES MA90 ZVR100/500
Do stosowania w betonie wodoszczelnym. Za pomocą mankietu można przyłączyć rurę osłonową Hateflex 14090. …

Pokrywa systemowa

do przyłączania do przepustu kablowego HSI 90

KES MA90 D
Do przyłączania rury osłonowej Hateflex 14090 do przepustu kablowego lub flanszy aluminiowej HSI 90.